Sài Gòn

[sai-go][column2][#FF6633]
Hiển thị các bài đăng có nhãn đất khu fpt. Hiển thị tất cả bài đăng

Bán đất nền khu đô thị FPT Đà Nẵng

 Tôi chính chủ cần bán số lượng lớn hàng đầu tư FPT 

- B2-16-26: 3,250 tỷ 
- B2-28-11:2,9 tỷ 
- B2-47-24:3 tỷ 
- B2-25-24:3,080 tỷ 
- B2-25-22: 2,4 tỷ 
-B2-86-9: 3,060 tỷ 
-B2-41-20:2,7 tỷ 
-B2-44-10:3,570 tỷ 
-B3-37-5:242m(26tr/m2) 
-B2-136-1:2,75 tỷ 
-B2-54-8:3,6 tỷ 
-B2-50-18:3,6 tỷ 
-B2-127-15,16,18,20:2,570 tỷ 
-B2-21-3:2,930 tỷ 
-B2-17-20:3,2 tỷ 
-B2-30-6:2,9 tỷ