đăng ký sàn binance      
 
mua bán coin sàn mxc      

Sài Gòn

[sai-go][column2][#FF6633]
Bán căn hộ fpt plaza đà nẵng

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở NẰM NGOÀI ĐÔ THỊ MỚI ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC

 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở NẰM NGOÀI 
ĐÔ THỊ MỚI ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

(Văn bản Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo link kèm theo)

Ghi chú

(điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu đô thị Bắc Hội An

Công ty TNHH phát triển đô thị Bắc Hội An

50.04

CTĐT KĐT Bắc Hội An. 2016.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

2

Dự án phát triển bất động sản Khu dân cư Đông Bắc thành phố Hội An (giai đoạn 2)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Vương

8.58

CTĐT KDC Đông Bắc Hội An. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

3

Dự án phát triển bất động sản Khu ở Bắc khu hành chính huyện Núi Thành

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành

7.34

CTĐT KDC Bắc KHC Núi Thành. 2013.pdf

Dự án chưa được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu

4

Dự án phát triển bất động sản khu dân cư phố chợ Thống Nhất, phường Điện Dương

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành

9.8

CTĐT KPC Thống Nhất. 2013.pdf

Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

5

Dự án phát triển bất động sản khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501

5.3

CTĐT. KPC Điện Thắng Trung. 2015.pdf

- Dự án đã được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu;

- Đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

6

Khu dân cư khối 6, thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (giai đoạn 2)

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Ân Phú

4.4

CTĐT. KDC Khối 6 Vĩnh Điện. 2016.pdf

- Dự án chưa được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu

7

Dự án phát triển bất động sản Khu phố mới Phước An, huyện Tiên Phước

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam

6.9

CTĐT. KPM Phước An. 2015.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

8

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu dân cư Làng Chài Điện Dương

Công ty Cổ phần Beton 6 Miền Trung

25

CTĐT. KDC Làng Chài. 2016.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

9

Chợ Kế Xuyên và Khu dân cư quanh chợ

Công ty TNHH MTV Tân Phương Toàn

3.0

CTĐT. Chợ Kế Xuyên. 2014.pdf

Dự án đã được nghiệm thu, đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

10

Khu dân cư sau Xí nghiệp lâm nghiệp cũ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình 557

1.9

CTĐT. KDC Xí nghiệp lâm nghiệp. 2014.pdf

Dự án chưa được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu

11

Khu dân cư khối 5, thị trấn Vĩnh Điện

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Hội An

8.3

CTĐT. KDC Khối 5. 2014.pdf

Dự án chưa được Sở Xây dựng thống nhất kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu

12

Khu dân cư Sơn Xuyên, thị trấn Vĩnh Điện

Công ty Cổ phần xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam

2.2

CTĐT. KDC Sơn Xuyên. 2013.pdf

Dự án chưa được Sở Xây dựng thống nhất kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu

13

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu dân cư-tái định cư Hà My Đông A

Công ty TNHH phát triển đô thị Bắc Hội An

19.3

CTĐT. Hà My Đông A. 2016.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

14

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu phố chợ Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (giai đoạn 1)

Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Phú Toàn

1.335

CTĐT. KPC Thạnh Mỹ. 2016.pdf

Dự án chưa được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu

15

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở mở rộng khu đô thị phố chợ Nam Phước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569

2.89

CTĐT. KPC Nam Phước mở rộng. 2016.pdf

Dự án chưa được Sở Xây dựng thống nhất kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu

16

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu tái định cư các phường Điện Ngọc-Điện Dương (phân khu 1)

Công ty TNHH Hoàng Tiên

19.2

CTĐT. KDC ĐN-ĐD Phân Khu 1. 2016.pdf

Dự án đã được nghiệm thu 01 phần, đang tiếp tục triển khai thi công xây dựng

17

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu tái định cư các phường Điện Ngọc-Điện Dương (phân khu 2)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng

19

CTĐT. KDC ĐN-ĐD phân khu 2. 2017.pdf

Dự án đã được nghiệm thu 01 phần, đang tiếp tục triển khai thi công xây dựng

18

Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2), thị trấn Núi Thành

Công ty TNHH MTV An An Hòa

14

CTĐT. KDC TT Núi Thành. gđ2. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

19

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu dân cư số 2 (khu 2), phường Điện An

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Ân Phú

7.4

CTĐT. KDC số 2 Điện An. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

20

Dự án Khu tái định cư phía Nam dự án Tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5

7.0

CTĐT. Khu TĐC CyAn. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

21

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu dân cư trung tâm thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Địa ốc Quảng Nam

9.8

CTĐT. KDC TT Tân An. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

22

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu phố chợ Đông Phú tại thị trấn Đông Phú

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 591 và Công ty Cổ phần An Thịnh

17

CTĐT. KPC Đông Phú. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

23

Dự án khu phố chợ Bà Rén tại xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn

Công ty TNHH Kinh doanh Tân Ngọc Phúc

4.9

CTĐT, KPC Bà Rén. 2017.pdf

- Dự án chưa được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

24

Dự án Khu dân cư số 2, tại thị trấn Đông Phú

Công ty TNHH Nhật Huy

4.8

CTĐT. KDC số 2 TT Đông Phú. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

25

Khu dân cư Ngân Câu tại phường Điện Ngọc

Công ty CPVinaconex 25

26,6

CTĐT. KĐT Ngân Câu. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

26

Khu đô thị Ngân Câu Villa tại phường Điện Ngọc

Công ty Cp Thái Dương

24,5

CTĐT. KĐT Ngân Câu Villa. 2019.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

27

Khu dân cư Nhị Trưng-Cồn Thu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501

11,9

CTĐT. NHị Trưng-Cồn Thu. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

28

Khu dân cư khối Lam Sa-Tu Lễ-Xuân Hòa

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Hội An

19,5

CTĐT. Lâm Sa Tu Lễ Xuân Hòa. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

29

Khu dân cư An Phú, phường An Phú

Công ty Cp Đầu tư phát triển Hạ tầng Quảng Nam

29,2

CTĐT. KDC An Phú. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

30

Khu đô thị Vịnh An Hòa 1

Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An

45,6

CTĐT. KĐT Vịnh An Hòa 1. 2017.PDF

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

31

Khu đô thị Vịnh An Hòa 2

Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An

53,9

CTĐT. KĐT Vịnh An Hòa 2. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

32

Khu dân cư Tam Quang giai đoạn 4

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Vạn Kim

15,2

CTĐT. KDC Tam Quang gđ4. 2017.pdf

- Dự án chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

33

Mở rộng khu dân cư số 1, thị trấn Đông Phú

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Royawaland

2,2

CTĐT. mở rộng KDC số 1 tt Đông Phú. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

34

Khu dân cư Tam Quang (khu 1)

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Vạn Kim

19

CTĐT. KDC Tam Quang, khu 1. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

35

Khu dân cư đô thị Hà Quảng, phường Điện Dương

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam

18.82

CTĐT. KĐT Hà Quảng. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

36

Khu dân cư Điện Thắng Bắc, vị trí 1

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC

9,8

CTĐT. KĐT số 1, Điện Thắng. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

37

Khu dân cư Điện Thắng Bắc, vị trí 2

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC

4,0

CTĐT. KĐT số 2, Điện Thắng. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

38

Khu dân cư trung tâm hành chính phường Điện Thắng Trung

Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ An Dương

9,2

CTĐT. KDC Điện Thắng Trung KV2. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

39

Khu dân cư trung tâm hành chính phường Điện Minh (giai đoạn 1)

Công ty Cổ phần XDCT Minh Sơn

17,87

CTĐT. KDC Điện Minh gđ1. 2019.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

40

Khu dân cư khối 7, vĩnh điện

Công ty Cổ phần XDCT Minh Sơn

6.04

CTĐT. KDC Khối 7 Vĩnh Điện. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

41

Khu dân cư Phong Nhị

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ QHB

7,8

CTĐT. KDC Phong Nhị. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

42

Khu dân cư khối 2A, Điện Ngọc

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phong Hải Thịnh

37.5

CTĐT, KDC 2A gđ2. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

43

Khu Ngọc Dương River mở rộng

Công ty CP tập đoàn đất quảng

19

CTĐT. KĐT Ngọc Dương mở rộng. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

44

KDC đường ĐBP nối dài

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569

19.1

CTĐT. KDC ĐBP nối dài. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

45

Khu dân cư chợ Trạm

Công ty Cổ phần Phạm Minh Gia

7.2

CTĐT. KDC Chợ Trạm. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

46

Khu phố chợ Chiên Đàn

Công ty Cổ phần Địa ốc Newland Quảng Nam

9.8

CTĐT. KPC Chiên Đàn. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

47

Khu dân cư số 1 điện an mở rộng

Công ty Cp Xây dựng Minh Hoàng Long

8.6

CTĐT. mở rộng KDC số 1 Điện An. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

48

Khu phố chợ Trường Xuân

Công ty Cp Thái Dương

11.9

CTĐT. KPC Trường Xuân. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

49

Khu dân cư Tam Quang (khu số 2)

Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Lê Ngọc Anh

15.2

CTĐT. KDC Tam Quang, khu 2. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

50

Khu dân cư Tam Quang (khu số 3)

Công ty TNHH MTV An An Hòa

16.2

CTĐT. KDC Tam Quang, khu 3. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

51

Khu đô thị Võng Nhi (đối ứng BT cầu)

Công ty Cp Đạt Phương Hội An

15.6

CTĐT. KĐT Võng Nhi. 2017.pdf

Dự án đã được nghiệm thu, đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

52

Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà (đối ứng BT cầu)

Công ty Cp Đạt Phương Hội An

6,4

CTĐT. KĐT Đồng Nà. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

53

Khu đô thị Cồn Tiến (đối ứng BT cầu)

Công ty Cp Đạt Phương

31

CTĐT. KĐT Cồn Tiến. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

54

Khu phố chợ Khâm Đức

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501

3,0

CTĐT. KPC Khâm Đức. 2019.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

55

Khu đô thị dịch vụ Nồi Rang (đối ứng BT cầu)

Công ty Cổ phần Đạt Phương

15

CTĐT. KĐT Nồi Rang. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

56

Khu dân cư Tam Anh Nam (giai đoạn 3)

Công ty TNHH Phú Long

9.38

CTĐT. KDC Tam Anh Nam, gd3. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

57

Khu dân cư Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Đất Quảng-Quảng Nam

9.1

CTĐT. KDC Ngọc Vinh. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

58

Khu dân cư và Dịch vụ du lịch Cầu Hưng-Lai Nghi (giai đoạn 1), phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn

Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn-Thành Đạt

18.6

CTĐT. KDC Cầu Hưng Lai Nghi gd1. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

59

Khu dân cư và Dịch vụ du lịch Cầu Hưng-Lai Nghi (giai đoạn 2), phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn

Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn-Thành Đạt

44.6

CTĐT. KDC Cầu Hưng Lai Nghi gd2. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

60

Khu đô thị Thanh Hà (giai đoạn 2,3,4), phường Thanh Hà, thành phố Hội An

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An

47

CTĐT. KĐT Thanh Hà, khu 2,3,4. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

61

Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1), phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ

Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc

46.9

CTĐT. KĐT Tây Bắc gd1. 2018.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

62

Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), phường Điện Dương

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành

9.37

CTĐT. KDC Thống Nhất gd2. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

63

Khu dân cư số 1, phường Điện An

Công ty TNHH SX-TM-DV Thiện Vỹ

3.57

CTĐT. KDC số 1 Điện An. 2016.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

64

Khu dân cư ADB giai đoạn 3, phường Tân Thạnh

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam

6.84

CTĐT. KDC ADB. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

65

Khu dân cư Trường Đồng, phường Tân Thạnh

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam

8.51

CTĐT. KDC Trường Đồng. 2017.pdf

- Dự án đang triển khai thực hiện, chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu

- Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà ở hình thành trong tương lai

        2. Các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản pháp luật đất đai.

Nội dung này, Sở Xây dựng đã có các văn bản số 476/SXD-QLHT ngày 26/5/2017, số 473/SXD-QLHT ngày 27/4/2018, số 384 /SXD-QLHT ngày 25/3/2019 gửi các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và được đăng tải trên Website Sở Xây dựng.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin để người dân được biết “chỉ giao dịch mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất với các lô đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư khi đủ điều kiện quy định và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Khuyến cáo các cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại các dự án khu đô thị, khu dân cư khi thực hiện mua bán, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đất nền dự án phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật dân sự trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng nêu trên.

4. Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh theo đường Link kèm theo phụ lục nêu trên.

Trên đây là thông tin các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

 

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

bán đất đà nẵng