Liên Hệ: 0933.788.383-0905.486.086 Ngày 17/5/2017, sông Cổ Cò chính thức nạo vét đoạn Quảng Nam

Ngày 17/5/2017, sông Cổ Cò chính thức nạo vét đoạn Quảng Nam

Ngày 17/5/2017, sông Cổ Cò chính thức nạo vét đoạn Quảng Nam0 nhận xét:

Đăng nhận xét